A/B Andelsgården Østfløjen


BESTYRELSEN

Jævnfør foreningens vedtægter §30 vælger generalforsamlingen en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og udføre generalforsamlingens beslutninger.

 

Til dette hverv er der på årets generalforsamling valgt en bestyrelse bestående af:

Formand: Steen Fjeldsøe Hansen - tlf. 7020 4716

Bestyrelsesmedlem: Leif Rasmussen

Bestyrelsesmedlem: Tina Ravn Rasmussen

Suppleant: Dennis Kristensen

 

Post til bestyrelsen fra beboerne kan henlægges i postkassen ved trappen i mellemgangen ved nummer 17.

 

E-mail til formanden: sfh@sfh-data.dk

Brevpost til formanden kan sendes på følgende adresse:

Steen Fjeldsøe Hansen

c/o Ingrid Hansen

Energivej 17, 2. - 4

4690 Haslev