A/B Andelsgården Østfløjen


BESTYRELSEN

Jævnfør foreningens vedtægter §30 vælger generalforsamlingen en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og udføre generalforsamlingens beslutninger.

 

Til dette hverv er der konstitueret en bestyrelse bestående af:

Formand: Tina Lillelund Ravn - tlf. 40 17 22 26

Bestyrelsesmedlem: Annette Olsen

Bestyrelsesmedlem: Inga Ferslev

Suppleant: (Annette, som nu er i bestyrelsen)

 

 

Post til bestyrelsen fra beboerne kan henlægges i postkassen ved trappen i mellemgangen ved nummer 17.

 

E-mail til formanden: ab-andelsgaarden@outlook.dk

Brevpost til formanden kan sendes på følgende adresse:

Tina Lillelund Ravn

Energivej 17, 1. -2

4690 Haslev