A/B Andelsgården Østfløjen


BESTYRELSEN

Jævnfør foreningens vedtægter §30 vælger generalforsamlingen en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og udføre generalforsamlingens beslutninger.

 

Bestyrelsen:

Formand: Tina Lillelund Ravn - tlf. 40 17 22 26

Bestyrelsesmedlem: Lotte Olsen

Bestyrelsesmedlem: Annette Olsen

Suppleant: Inga Ferslev

 

 

Post til bestyrelsen fra beboerne kan henlægges i postkassen ved trappen i mellemgangen ved nummer 17.

 

E-mail til formanden: ab-andelsgaarden@outlook.dk

Brevpost til formanden kan sendes på følgende adresse:

Tina Lillelund Ravn

Energivej 17, 1. -2

4690 Haslev