A/B Andelsgården Østfløjen


Godt at vide

Alle praktiske informationer kan være svære at få med på en hjemmeside, men spørgsmål der typisk opstår hos  beboere kan være følgende:

Parkering - foregår på fælles parkeringsområde for beboerne

Cykler og barnevogne - henstilles så vidt muligt i eget redskabsrum

Husholdningsaffald - afleveres i fælles affaldscontainer

Batterier - lægges oven på fælles affaldscontainer

Reklamer, aviser og mindre pap - afleveres i fælles papircontainer

Glas og engangsflasker - henvises til aflevering på kommunens genbrugspladser

Øvrigt affald - henvises til aflevering på kommunens genbrugspladser


TV signaler - Haslev Antennelaug
 

Grill og havemøbler - undgå så vidt muligt at genere øvrige beboere