A/B Andelsgården Østfløjen


Godt at vide

Alle praktiske informationer kan være svære at få med på en hjemmeside, men spørgsmål der typisk opstår hos beboere kan være følgende:

Parkering - foregår på fælles parkeringsområde for beboerne

Cykler - henstilles i aflåst cykelskur

Barnevogne og andet - henstilles så vidt muligt i eget redskabsrum

Affaldsordning 2022: se beskrivelse på www.faxeforsyning.dk

Affald sorteres i følgende typer:

  • Restaffald
  • Madaffald
  • Metal
  • Glas
  • Hård og blød plast
  • Papir & småt pap
  • Batterier
  • Farligt affald - rød miljøkasse

De enkelte typer afleveres i de respektive affaldscontaineres markerede rum.

Batterier - kan lægges oven på fælles affaldscontainer som "poseafhentning"

Øvrigt affald - henvises til aflevering på kommunens genbrugspladser


TV signaler - Haslev Antennelaug

I løbet af 2024 vil der blive lagt Fibia fibernet ind.
 

Grill og havemøbler - undgå så vidt muligt at genere øvrige beboere