A/B Andelsgården Østfløjen


Godt at vide

Alle praktiske informationer kan være svære at få med på en hjemmeside, men spørgsmål der typisk opstår hos  beboere kan være følgende:

Parkering - foregår på fælles parkeringsområde for beboerne

Cykler og barnevogne - henstilles så vidt muligt i eget redskabsrum

Affaldsordning 2019: se beskrivelse på www.faxeforsyning.dk

Affald sorteres i følgende typer:

  • Restaffald
  • Madaffald
  • Metal
  • Glas
  • Hård plast
  • Papir & pap
  • Batterier
  • Småt elektronik

De enkelte typer afleveres i de respektive affaldscontaineres markerede rum.

Batterier og småt elektronik - lægges oven på fælles affaldscontainer som "poseafhentning"

Øvrigt affald - henvises til aflevering på kommunens genbrugspladser


TV signaler - Haslev Antennelaug
 

Grill og havemøbler - undgå så vidt muligt at genere øvrige beboere