A/B Andelsgården Østfløjen


HUSREGLER

Husregler gældende fra 2011.

Haver og fællesareal.

  • Beboerne sørger for at deres have er velholdt. Ved misligholdelse kan bestyrelsen skriftligt anmode om at den bliver bragt i orden. Ellers kan bestyrelsen få vedligeholdelsen udført på beboerens regning.
  • Alle bøgehække klippes i samme højde efter aftale og renholdes til fliserne.
  • Haveaffald og ikke brændbart affald må ikke komme i container.
  • Beboerne fjerner selv eget spildt affald ved containerne, friareal, gangareal samt trapper.

Husdyr (kæledyr).

  • Det er ikke tilladt at have husdyr (kæledyr) - dog er førerhund undtaget.
  • Har man et mindre dyr ved indflytning er det tilladt at holde dette dyr til det dør, såfremt det ikke er til gene for de øvrige beboere.

Vedligeholdelse.

  • Beboerne har selv den indvendige vedligeholdelse. Ændring af boligens indretning må kun ske efter skriftlig ansøgning til bestyrelsen.
  • Vedligeholdelse af dørtelefoner, emhætter og røgalarmer udføres af håndværker efter kontakt til bestyrelsen. Undtaget er dog batterier til røgalarmer, der er for beboerens egen regning.
  • Vedligeholdelsesarbejder må kun udføres af de til foreningen tilknyttede faste håndværkere.
  • Ved misligholdelse eller hærværk betaler beboeren selv for udbedring.

Støjende adfærd.

Hvis der indkommer skriftlige klager til bestyrelsen over gentagne gener fra en beboer, kan bestyrelsen henvende sig skriftligt til vedkommende om at få det bragt til ophør.

Ændringer.

Generalforsamlingen kan til enhver tid fastsætte nye regler for alle beboere.