A/B Andelsgården Østfløjen


HUSREGLER

Husregler gældende fra 2023.

Haver og fællesareal.

 • Beboerne sørger for at deres have er velholdt. Ved misligholdelse kan bestyrelsen skriftligt anmode om at den bliver bragt i orden. Ellers kan bestyrelsen få vedligeholdelsen udført på beboerens regning.
 • Alle bøgehække klippes i samme højde på bestyrelsens foranledning og renholdes til fliserne af beboerne.
 • Haveaffald og ikke brændbart affald bortskaffes af beboerne i henhold til Faxe Forsynings affaldsregulativ.
 • Beboerne fjerner selv eget spildt affald ved containerne, friareal, gangareal samt trapper.

Husdyr (kæledyr).

 • Det er tilladt at have max. 2 katte. Det er tilladt at have mindre dyr i bur.
 • Det er ikke tilladt at have hund - dog er fører- og servicehund undtaget.
 • Krybdyr og lign. i terrarie eller akvarie er ikke tilladt.
 • Husdyr må ikke være til gene for øvrige beboere.
 • Anskaffelse af husdyr skal i alle tilfælde skriftligt forelægges og godkendes af bestyrelsen.

Vedligeholdelse.

 • Beboerne har selv den indvendige vedligeholdelse. Ændring af boligens indretning må kun ske efter skriftlig ansøgning til bestyrelsen.
 • Vedligeholdelse af dørtelefoner, emhætter og røgalarmer udføres af håndværker efter kontakt til bestyrelsen. Undtaget er dog batterier til røgalarmer, der er for beboerens egen regning.
 • Vedligeholdelsesarbejder må kun udføres af de til foreningen tilknyttede faste håndværkere.
 • Ved misligholdelse eller hærværk betaler beboeren selv for udbedring.

Støjende adfærd.

Hvis der indkommer skriftlige klager til bestyrelsen over gentagne gener fra en beboer, kan bestyrelsen henvende sig skriftligt til vedkommende om at få det bragt til ophør.

Ændringer.

Generalforsamlingen kan til enhver tid fastsætte nye regler for alle beboere.

Husregler sidst ændret på generalforsamling 20. april 2023.